باشگاه مشتریان صفرویک

شرکت صفرویک در راستای قدردانی از مشترکین گرامی که همواره با این مجموعه همراه بوده اند و به راستی که ارزشمندترین سرمایه شرکت صفرویک هستند، بستر باشگاه مشتریان صفرویک را راه اندازی نموده است. در باشگاه مشتریان شرکت صفرویک به شما مشترکین گرامی در ازای میزان مشارکتی که با مجموعه دارید امتیازی به نشانه قدردانی از شما تعلق می گیرد. همچنین مشترکین گرامی می توانند امتیازهای دریافتی را برای استفاد از دیگر خدمات مجموعه یا مجموعه های طرف قرار داد صفرویک مصرف کنند.

اعضای برون سازمانی باشگاه مشتریان صفرویک

در باشگاه مشتریان شرکت صفرویک ، ما همچنین خوش آمد گوی افرادی هستیم که از سرویس های صفرویک استفاده نمی کنند و جز مشترکین صفرویک نمی باشند. با عضویت در باشگاه و مشارکت با مجموعه اعضای برون سازمانی می توانند امتیاز کسب کرده و امتیاز های خود را در تمامی گروه ها به جز گروه خدمات ویژه مشترکین صفرویک خرج نمایند.

نحوه کسب امتیاز

هدف باشگاه مشتریان صفرویک این است که بتواند قدردان مشارکت شما مشترکین گرامی باشد. به همین منظور به تمامی فعالیت ها و مشارکت هایی که مشترکین با باشگاه مشتریان صفرویک دارند ، امتیاز تعلق می گیرد تا رضایت شما مشترکین جلب شود.

فعالیت هایی که منجر به دریافت امتیاز می شود

بازدید از باشگاه

عضویت در باشگاه

تکمیل پروفایل

سالگرد تولد

امتیاز وفاداری

سالگرد پیوستن به باشگاه

شرکت در نظرسنجی

نصب اپ موبایل

معرفی دوستان

خرید و تمدید سرویس

جدول امتیاز دهی

امتیاز شرح ردیف
30 عضویت باشگاه 1
خرید و تمدید سرویس 2
5 هر 5000 تومان خرید از سرویس نقره ای
2 هر 2000 تومان خرید از سایر سرویس ها
30 معرفی دوستان 3
25 شرکت در نظر سنجی 4
50 امتیاز وفاداری 5
30 سالگرد تولد 6
30 سالگرد پیوستن به باشگاه 7
5 بازدید از باشگاه 8
50 نصب اپ موبایل 9
20 تکمیل پروفایل 10